Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky koupě a využití dárkových poukazů pro nákup zboží a konzumace v restauraci Giardino, kterými jsou ke dni účinnosti těchto obchodních podmínek na všech jeho pobočkách.

1. Jak dárkový poukaz nakoupit?

Osobně v restauraci Giardino. Poukazy si zde můžete zakoupit bez předchozí objednávky.

2. Jaká je cena poukazu? Jaké jsou podmínky použití poukazu?

Dárkové poukázky restaurace Giardino jsou v hodnotách 1000 Kč a 2000 Kč. Dárkové poukázky je možné použít pouze v originálu a je nutné je předložit při koupi zboží. Dárkovou poukázku je možné využít na koupi zboží pouze jednorázově. Hodnotu dárkových poukázek tedy nelze rozdělit na koupi zboží. Dárkové poukázky nejsou směnitelné za finanční prostředky, při placení dárkovými poukázkami nelze vracet.

3. Jaká je platnost poukazu?

Poukaz je platný 12 měsíců od nákupu, po uplynutí tohoto data se dárkový poukaz stává neplatným. V takovém případě ale není nárok na jakoukoliv náhradu za nevyužité finanční prostředky ani vrácení kupní ceny poukázky. V případě ztráty nebo poškození dárkové poukázky není prodávající povinen vystavit vlastníkovi poukázky novou poukázku.

4. Jaký je způsob platby?

Osobní odběr na pobočkách - kartou i hotově.

5. Reklamační řád a informace o záruce

Nastane-li jakýkoliv problém při uplatnění voucheru, doporučujeme jej řešit přímo na místě. Tímto krokem je možné předejít dalším nedorozuměním. Pokud se problém nepodaří vyřešit na místě nebo Vaše nespokojenost trvá i nadále, obraťte  se s důvěrou na nás. O problému nás můžete kontaktovat písemnou formou na e-mailu giardino@email.cz, které musí obsahovat tyto náležitosti:

  • Jméno zákazníka
  • Popis problému a vyjádření ze strany poskytovatele služeb

Bez příslušných podkladů nelze reklamaci uznat jako plnohodnotnou.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2024

7. O nás

DONNA MIA s.r.o.
IČO: 28221061
Záhřebská 157/24, 
Vinohrady (Praha 2),
120 00 Praha